Czuję się pewniej. Już po trzech tygodniach mogę powiedzieć, że dużo zostaje w głowie, a ja czuję się pewniej zarówno w mowie, jak i słuchaniu ze zrozumieniem.